Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Борисово, Поповска околия, Шуменска област
  • Заглавна страница
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 232
   • стр. 233