Citation link:
  • Турски пословици в България / Стефан Савов Бобчев.