Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. Книга 1 - Философия : Т. 62. / Ред. кол. Исак Паси - отг. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie et d'histoire. Livre 1 - Philosophie
 
Creator:
Паси, Исак Соломон ред.; Бънков, Ангел Илиев ред.; Василев, Кирил Николов ред.
 
Date:
1969 [issued] 1969 [за 1968].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001064740
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. Книга 1 - Философия :| Т. 62. /| Ред. кол. Исак Паси - отг. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie et d'histoire. Livre 1 - Philosophie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 103.7 MB)
 
260:
1969 [за 1968].
 
300:
196 с. :| с ил.
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Паси, Исак Соломон| ред.| Бънков, Ангел Илиев| ред.| Василев, Кирил Николов| ред.