Citation link:
  • За паричната система в България : Юридическо-икономически етюд