Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски ". Факултет по журналистика и масова комуникация. Книга 1 - Нови медии : Т. 8.; Annuaire de L'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de journalisme et de communication de masse. Livre 1 - Nouveaux medias
 
Creator:
Симеонов, Владимир Димитров ред; Лозанов, Георги ред.; Атанасов, Гриша Александров ред.; Алфандари, Елиезер Давид ред.; Райчева, Лилия ред.; Попова, Снежана Борисова ред.; Каменова, Елена Петрова ред.
 
Date:
2002 [issued] 2002 [за 2001].
 
Description:
Пълното име на Георги Лозанов е Георги Лозанов Георгиев, а на Лилия Райчева е Лилия Райчева Тодорова-Коларова; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
001071505
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски ". Факултет по журналистика и масова комуникация. Книга 1 - Нови медии :| Т. 8.
 
246:
Annuaire de L'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de journalisme et de communication de masse. Livre 1 - Nouveaux medias
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.382 MB)
 
260:
2002 [за 2001].
 
300:
150 с.
 
500:
Пълното име на Георги Лозанов е Георги Лозанов Георгиев, а на Лилия Райчева е Лилия Райчева Тодорова-Коларова
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Симеонов, Владимир Димитров| ред| Лозанов, Георги| ред.| Атанасов, Гриша Александров| ред.| Алфандари, Елиезер Давид| ред.| Райчева, Лилия| ред.| Попова, Снежана Борисова| ред.| Каменова, Елена Петрова| ред.