Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. Книга 2 : Т. 54. / Ред. кол. Ж. Атанасов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de Philosophie et histoire. Livre 2
 
Creator:
Атанасов, Жечо Господинов ред.; Ангелов, Димитър Симеонов ред.; Бънков, Ангел Илиев ред.; Хрусанов, Гавраил Русков 2022
 
Date:
1961 [issued] 1961 [за 1960].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"
 
*** *** ***
 
001:
001064467
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. Книга 2 :| Т. 54. /| Ред. кол. Ж. Атанасов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de Philosophie et histoire. Livre 2
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 180.2 MB)
 
260:
1961 [за 1960].
 
300:
314 с.
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"|
 
700:
Атанасов, Жечо Господинов| ред.| Ангелов, Димитър Симеонов| ред.| Бънков, Ангел Илиев| ред.| Хрусанов, Гавраил Русков| 2022