Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Философски факултет : Т. 73. / Ред. кол. Марин Андреев- глав. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de Philosophie
 
Creator:
Андреев, Марин Лазаров ред.; Атанасов, Жечо Господинов ред.; Петрова, Елка ред.; Чернев, Стефан Петков ред.; Драганов, Павел ред.; Станоев, Людмил Илиев ред.
 
Date:
1982 [issued] 1982 [за 1980].
 
Description:
Пълното име на Елка Петрова е Елка Петрова Кътова; Пълното име на Павел Драганов е Павел Драганов Антонов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001065612
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Философски факултет :| Т. 73. /| Ред. кол. Марин Андреев- глав. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de Philosophie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 97.82 MB)
 
260:
София :| Изд. на БАН,| 1982 [за 1980].
 
300:
158 с. ;| с табл.
 
500:
Пълното име на Елка Петрова е Елка Петрова Кътова| Пълното име на Павел Драганов е Павел Драганов Антонов
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Андреев, Марин Лазаров| ред.| Атанасов, Жечо Господинов| ред.| Петрова, Елка| ред.| Чернев, Стефан Петков| ред.| Драганов, Павел| ред.| Станоев, Людмил Илиев| ред.