Citation link:
 • Наслов Историја облика српскога или хрватскога језика до свршетка XVII вијека/ Джура Даничич.
  • Заглавна страница
   • III
   • IV
   • V
   • VI
  • Преглед.
   • VIII
  • Приступ
   • стр. 2
  • ОБЛИЦИ НОМИНАДНИ.
   • Основе
    • стр. 4
   • Номинатив јед.
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
   • Генитив јед.
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
   • Датив јед.
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
   • Акусатив јед.
    • стр. 28
    • стр. 29
   • Вокатив јед.
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
   • Инструментал јед.
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
   • Локатив јед.
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
   • Номинатив мн.
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
   • Генитив мн.
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
   • Датив мн.
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
   • Акусатив мн.
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
   • Вокатив мн.
   • Инструментал мн.
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
   • Локатив мн.
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
  • ОБЛИЦИ ПРОНОМИНАЛНИ И СЛОЖЕНИ.
   • Основе.
   • Номинатив јед.
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
   • Генитив јед.
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
   • Датив јед.
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
   • Акусатив јед.
    • стр. 168
    • стр. 169
   • Вокатив јед.
   • Инструментал јед.
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
   • Локатив јед.
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
   • Номинатив мн.
    • стр. 188
   • Генитив мн.
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
   • Датив мн.
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
   • Акусатив мн.
    • стр. 201
    • стр. 202
   • Вокатив мн.
   • Инструментал мн.
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
   • Локатив мн.
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
  • ДОДАЦИ.
   • Замјенице без рода
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
   • Двојина
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
   • Три четири
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
   • Пет—десет
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
  • ОБЛИЦИ ГЛАГОЛСКИ.
   • Инфинитив
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
   • Садашње вријеме
    • Прво лице јед.
     • стр. 258
     • стр. 259
     • стр. 260
     • стр. 261
     • стр. 262
     • стр. 263
     • стр. 264
     • стр. 265
     • стр. 266
    • Друго лице јед.
     • стр. 268
     • стр. 269
     • стр. 270
     • стр. 271
    • Треће лице јед.
     • стр. 273
     • стр. 274
     • стр. 275
     • стр. 276
     • стр. 277
     • стр. 278
     • стр. 279
     • стр. 280
     • стр. 281
     • стр. 282
     • стр. 283
     • стр. 284
    • Прво лице мн.
     • стр. 286
     • стр. 287
    • Друго лице мн.
    • Треће лице мн.
     • стр. 290
     • стр. 291
     • стр. 292
     • стр. 293
     • стр. 294
     • стр. 295
     • стр. 296
    • Двојина
     • стр. 298
   • Имнерфекат
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
    • стр. 309
    • стр. 310
    • стр. 311
    • стр. 312
    • стр. 313
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
   • Аорист
    • стр. 318
    • стр. 319
    • стр. 320
    • стр. 321
    • стр. 322
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • стр. 328
    • стр. 329
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
   • Императив
    • стр. 336
    • стр. 337
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
    • стр. 344
    • стр. 345
   • Партицип садашњега вр. активни
    • стр. 347
    • стр. 348
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • стр. 352
    • стр. 353
    • стр. 354
    • стр. 355
    • стр. 356
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
    • стр. 360
    • стр. 361
    • стр. 362
    • стр. 363
    • стр. 364
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
    • стр. 368
    • стр. 369
   • Партицип садашњега вр. пасивни
   • Партицип прошлога вр. активни I.
    • стр. 371
    • стр. 372
    • стр. 373
    • стр. 374
    • стр. 375
    • стр. 376
    • стр. 377
    • стр. 378
    • стр. 379
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
    • стр. 383
    • стр. 384
   • Партицип прошлога вр. активни II.
    • стр. 386
    • стр. 387
    • стр. 388
    • стр. 389
    • стр. 390
    • стр. 391
   • Партицип прошлога вр. пасивни
    • стр. 393
    • стр. 394
    • стр. 395
    • стр. 396
    • стр. 397
    • стр. 398
  • ДОПУНЕ И ПОПРАВЦИ.
   • стр. 400