Current View
Citation link:
Title:
Ислям и национализъм в Турция : Автореферат / Пламен Ангелов Иванов ; Науч. ръководител Йорданка Златева Бибина ; Рец. Иван Илчев, Орлин Събев.; Islam and nationalism in Turkey Plamen Angelov Ivanov
 
Creator:
Иванов, Пламен Ангелов; Ivanov, Plamen Angelov; Бибина, Йорданка Златева науч. ръководител; Илчев, Иван рец.; Събев, Орлин Стаменов рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.2 История и археология (Нова и най-нова обща история - Нова история на балканските народи: Турция през XIX и XX век - Обществено-полит. история) СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на Византия и балканските народи" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Ислям история 19-20 в. Турция; Национализъм история 19-20 в. Турция
 
*** *** ***
 
001:
001201731
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванов, Пламен Ангелов
 
245:
Ислям и национализъм в Турция :| Автореферат /| Пламен Ангелов Иванов ; Науч. ръководител Йорданка Златева Бибина ; Рец. Иван Илчев, Орлин Събев.
 
246:
Islam and nationalism in Turkey| Plamen Angelov Ivanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 955.3 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
44 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.2 История и археология (Нова и най-нова обща история - Нова история на балканските народи: Турция през XIX и XX век - Обществено-полит. история)| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на Византия и балканските народи"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Ислям| история| 19-20 в.| Турция| Национализъм| история| 19-20 в.| Турция
 
700:
Ivanov, Plamen Angelov| Бибина, Йорданка Златева| науч. ръководител| Илчев, Иван| рец.| Събев, Орлин Стаменов| рец.