Citation link:
 • Редукционизмът и логиката на биологичното познание / Сергей Герджиков
  • Начална страница
   • I. Философски аспект на проблема за редуцируемостта в биологията
    • стр. 267
    • стр. 268
    • стр. 269
   • II. Логиката на функционалния анализ в науките за живота
    • стр. 271
    • стр. 272
    • стр. 273
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
   • III. Преходът от причинност към телеология
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
    • стр. 286
    • стр. 287
    • стр. 288
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292