Citation link:
 • Старински църкви в юго-западна България / От Йор. Иванов.
  • Предна корица
  • Начална страница
  • Църквата при с. Беренде, Царибродско
   • стр. 54
  • Спасовица от 1330 год.
   • стр. 56
   • стр. 57
  • Беловският манастир при Струма
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73