Citation link:
 • Ръководство за уреждане народни, общински, ученически и частни библиотеки
  • Предна корица
  • Предна подвързия
  • Заглавна страница
  • Предговор
   • стр. II
  • Съдържание
  • Увод
   • 1. Понятието библиотека и нейната цел
   • 2. Библиотечната наука и библиотековедението
   • 3. Преглед на по-познатите съчинения по библиотечната наука
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
  • Част I
   • 1. Помещение
    • стр. 10
   • 2. Персонал
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
   • 3. Средства на библиотеките
    • стр. 19
    • стр. 20
   • 4. Канцеларска служба
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
  • Част II
   • 1. Описване на библиотечния имот
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр.58
    • стр.59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
   • 2. Каталогизация
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
   • 3. Нареждане на книгите
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
   • 4. Пазене на библиотечните книги
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
   • 5. Увеличение и намаление на библиотечния имот
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
   • 6. Ползване
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
  • Задна корица