Current View
Citation link:
Title:
Уставът на БПЦ-БП: практика, приложение и колизии с другите източници на църковно право : автореферат на дисертация за присъждане на образователна степен доктор област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4 Религия и теология, научна специалност: "Устройство и управление на Българската православна църква"
 
Creator:
Михайлов, Михаил Руменов; Николчев, Дилян Николаев научен ръководител
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Българска православна църква устави
 
*** *** ***
 
001:
001222161
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Михайлов, Михаил Руменов
 
245:
Уставът на БПЦ-БП: практика, приложение и колизии с другите източници на църковно право :| автореферат на дисертация за присъждане на образователна степен доктор област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4 Религия и теология, научна специалност: "Устройство и управление на Българската православна църква"
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 428.9 KB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
38 с. ;| 21 см.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Българска православна църква| устави
 
700:
Николчев, Дилян Николаев| научен ръководител