Current View
Citation link:
Title:
Предучилищното образование - ретроспекция, състояние, тенденции, предизвикателства и промени : Автореферат / Божидар Ангелов ; Рец. Данаил Данов.; Pre-school education-flashback, status, trends, challenges and changes Bozhidar Mihaylov Angelov
 
Creator:
Ангелов, Божидар Михайлов; Angelov, Bozidar Mihajlov; Данов, Данаил Кирилов рец.
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на науч. степен "доктор на науките" в проф. направление: 1.2. Педагогика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Предучилищна и медийна педагогика" 2018; Библиогр. л. 42-43; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Предучилищно възпитание.
 
*** *** ***
 
001:
001189039
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ангелов, Божидар Михайлов
 
245:
Предучилищното образование - ретроспекция, състояние, тенденции, предизвикателства и промени :| Автореферат /| Божидар Ангелов ; Рец. Данаил Данов.
 
246:
Pre-school education-flashback, status, trends, challenges and changes| Bozhidar Mihaylov Angelov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 750.7 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
43 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на науч. степен "доктор на науките" в проф. направление: 1.2. Педагогика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Предучилищна и медийна педагогика"| 2018
 
504:
Библиогр. л. 42-43
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Предучилищно възпитание.
 
700:
Angelov, Bozidar Mihajlov| Данов, Данаил Кирилов| рец.