Current View
Citation link:
Title:
Изследване нивата на агресивната реакция "подозрителност" на студенти, занимаващи се със спортовете джудо, баскетбол, фитнес и тенис / Елица Стоянова, Радослав Костадинов, Евгени Йорданов; Investigation of the levels of the aggressive reaction „suspicion“ of students engaged with sports Judo, basketball, fitness and tennis Elitsa Stoyanova, Radoslav Kostadinov, Evgeni Jordanov
 
Creator:
Стоянова, Елица Йорданова; Костадинов, Радослав Бисеров; Йорданов, Евгени Симеонов; Stojanova, Elica Jordanova; Kostadinov, Radoslav Biserov; Jordanov, Evgeni Simeonov
 
Date:
2020 [issued] 2020, 12.
 
Description:
Рез. на бълг., англ. ез. [abstract] Библиогр. в края на статията; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001194029
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоянова, Елица Йорданова
 
222:
Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта
 
245:
Изследване нивата на агресивната реакция "подозрителност" на студенти, занимаващи се със спортовете джудо, баскетбол, фитнес и тенис /| Елица Стоянова, Радослав Костадинов, Евгени Йорданов
 
246:
Investigation of the levels of the aggressive reaction „suspicion“ of students engaged with sports| Judo, basketball, fitness and tennis| Elitsa Stoyanova, Radoslav Kostadinov, Evgeni Jordanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.440 MB)
 
260:
2020, 12.
 
300:
с. 43-50 :| с ил., табл.
 
504:
Библиогр. в края на статията
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на бълг., англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Костадинов, Радослав Бисеров| Йорданов, Евгени Симеонов| Stojanova, Elica Jordanova| Kostadinov, Radoslav Biserov| Jordanov, Evgeni Simeonov