Citation link:
  • Критика чрез патос и вдъхновение /Ф. Кс. Шалда ; Прев. от чеш. [и предг.] Л. Касърова.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев
    • Заглавна страница