Current View
Citation link:
Title:
Инотропен ефект на обестатин върху сърце на жаба (Pelophylax ridibundus) : Роля на вегетативната инервация : Автореферат / Биляна Мариянова Илиева ; Науч. ръководител Христо Гагов ; Рец. Рени Емил Калфин, Росица Конакчиева.; Obestatin inotropic effect on frog heart (Pelophylax ridibundus) Role of autonomic innervation Bilyana Mariyanova Ilieva
 
Creator:
Илиева, Биляна Мариянова; Ilieva, Biljana Marijanova; Гагов, Христо Стефанов ред.; Калфин, Рени Емил рец.; Конакчиева, Росица Цвяткова рец.
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", [по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека)] Софийски университет "Св. Климент Охридски". Биологически факултет. Катедра "Физиология на животните и човека" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Пептиди; Жаби физиология; Фармацевтична химия
 
*** *** ***
 
001:
001206416
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Илиева, Биляна Мариянова
 
245:
Инотропен ефект на обестатин върху сърце на жаба (Pelophylax ridibundus) :| Роля на вегетативната инервация : Автореферат /| Биляна Мариянова Илиева ; Науч. ръководител Христо Гагов ; Рец. Рени Емил Калфин, Росица Конакчиева.
 
246:
Obestatin inotropic effect on frog heart (Pelophylax ridibundus)| Role of autonomic innervation| Bilyana Mariyanova Ilieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 899.7 KB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
36 с. :| със сх. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и научна степен "доктор", [по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека)]| Софийски университет "Св. Климент Охридски". Биологически факултет. Катедра "Физиология на животните и човека"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Пептиди| Жаби| физиология| Фармацевтична химия
 
700:
Ilieva, Biljana Marijanova| Гагов, Христо Стефанов| ред.| Калфин, Рени Емил| рец.| Конакчиева, Росица Цвяткова| рец.