Current View
Citation link:
Title:
Приобщаващо образование - модел за позитивно-поведенческа подкрепа на деца с нарушения : Автореферат / Марина Даска ; Науч. ръководител Мария Баева ; Рец. Лучия Малинова Ангелова, Веска Христова Вардарева.; Inclusive education - model for positive-behavioral support of children with educational disorders Marina Konstantinos Ntaska
 
Creator:
Даска, Марина Константинос; Ntaska, Marina Konstantinos; Баева, Марианна Русева науч. ръководител; Ангелова, Лучия Малинова рец.; Вардарева, Веска Христова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд [за придобиване на образователна и науч. степен "доктор"] СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Предучилищна педагогика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания образование и просвета.
 
*** *** ***
 
001:
001189918
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Даска, Марина Константинос
 
245:
Приобщаващо образование - модел за позитивно-поведенческа подкрепа на деца с нарушения :| Автореферат /| Марина Даска ; Науч. ръководител Мария Баева ; Рец. Лучия Малинова Ангелова, Веска Христова Вардарева.
 
246:
Inclusive education - model for positive-behavioral support of children with educational disorders| Marina Konstantinos Ntaska
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 420.5 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
44 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| [за придобиване на образователна и науч. степен "доктор"]| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Предучилищна педагогика"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| образование и просвета.
 
700:
Ntaska, Marina Konstantinos| Баева, Марианна Русева| науч. ръководител| Ангелова, Лучия Малинова| рец.| Вардарева, Веска Христова| рец.