Citation link:
 • Земеделският труд в с. Големаново, Кулско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 219
   • стр. 220
   • стр. 221
   • стр. 222
   • стр. 223
   • стр. 224
   • стр. 225
   • стр. 226
   • стр. 227
   • стр. 228