Current View
Citation link:
Title:
Методически модел за прилагане на мобилни технологии в обучението по музика : Автореферат / Георги Иванов Георгиев ; Науч. ръководител Адриан Георгиев ; Рец. Ганка Димитрова Неделчева-Боянова, Марияна Николаева Булева-Петрова.; A methodological model for the application of mobile technologies in music training Georgi Ivanov Georgiev
 
Creator:
Георгиев, Георги Иванов; Georgiev, Georgi Ivanov; Георгиев, Адриан Георгиев науч. ръководител; Неделчева, Ганка Димитрова рец.; Булева, Марияна Николаева рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на първия рец. е Ганка Димитрова Неделчева-Боянова. Възприетата форма на името на втория рец. е Марияна Николаева Булева; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" от проф. направление 1.3. "Педагогика на обучението по музика" (Методика на обучението по музика), област на висшето образование 1. "Пед. науки" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Музика" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Музика методика на преподаването.; Информационни и комуникационни технологии приложение в музиката.
 
*** *** ***
 
001:
001190236
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиев, Георги Иванов
 
245:
Методически модел за прилагане на мобилни технологии в обучението по музика :| Автореферат /| Георги Иванов Георгиев ; Науч. ръководител Адриан Георгиев ; Рец. Ганка Димитрова Неделчева-Боянова, Марияна Николаева Булева-Петрова.
 
246:
A methodological model for the application of mobile technologies in music training| Georgi Ivanov Georgiev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 975.6 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
40 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на първия рец. е Ганка Димитрова Неделчева-Боянова. Възприетата форма на името на втория рец. е Марияна Николаева Булева
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" от проф. направление 1.3. "Педагогика на обучението по музика" (Методика на обучението по музика), област на висшето образование 1. "Пед. науки"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Музика"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Музика| методика на преподаването.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в музиката.
 
700:
Georgiev, Georgi Ivanov| Георгиев, Адриан Георгиев| науч. ръководител| Неделчева, Ганка Димитрова| рец.| Булева, Марияна Николаева| рец.