Current View
Citation link:
Title:
Модел за повишаване на физическата дееспособност на судентите от Лесотехническия университет : Автореферат / Желязко Димитров Георгиев ; Науч. ръководител Георги Игнатов.; <<A>> specialized model for increasing the physical ability of Forestry University students Zhelyazko Dimitrov Georgiev
 
Creator:
Георгиев, Желязко Димитров; Игнатов, Георги Владимиров науч. ръководител; Georgiev, Zeljazko Dimitrov.
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление - 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физ. възпитание и спорт) СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Спортни игри и планински спортове" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Физическо възпитание методика на преподаването за ВУЗ.; Спорт методика на преподаването за ВУЗ.
 
*** *** ***
 
001:
001132026
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиев, Желязко Димитров
 
245:
Модел за повишаване на физическата дееспособност на судентите от Лесотехническия университет :| Автореферат /| Желязко Димитров Георгиев ; Науч. ръководител Георги Игнатов.
 
246:
<<A>> specialized model for increasing the physical ability of Forestry University students| Zhelyazko Dimitrov Georgiev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.132 MB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
46 с. :| с цв. ил., сх., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление - 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физ. възпитание и спорт)| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Спортни игри и планински спортове"| 2017
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Физическо възпитание| методика на преподаването| за ВУЗ.| Спорт| методика на преподаването| за ВУЗ.
 
700:
Игнатов, Георги Владимиров| науч. ръководител| Georgiev, Zeljazko Dimitrov.