Current View
Citation link:
Title:
Героят-злодей - между художествения образ и сюжетната и сюжетната функционалност (Портрети на Дявола, Дракула, Мориарти и Хук в литературата и киното) : Автореферат / Христо Стефанов Раянов ; Науч. ръководител Боян Асенов Биолчев ; Рец. Кирил Топалов, Панайот Карагьозов.
 
Creator:
Раянов, Христо Стефанов; Биолчев, Боян Асенов науч. ръководител; Топалов, Кирил Любомиров рец.; Карагьозов, Панайот Димитров рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология (Лит. на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Слав. лит." 2021; Библиогр. с. 36-43; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Американска литература теми, образи, сюжети; Добро и зло в литературата и изкуството
 
*** *** ***
 
001:
001196588
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Раянов, Христо Стефанов
 
245:
Героят-злодей - между художествения образ и сюжетната и сюжетната функционалност (Портрети на Дявола, Дракула, Мориарти и Хук в литературата и киното) :| Автореферат /| Христо Стефанов Раянов ; Науч. ръководител Боян Асенов Биолчев ; Рец. Кирил Топалов, Панайот Карагьозов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 615.1 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
43 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология (Лит. на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Слав. лит."| 2021
 
504:
Библиогр. с. 36-43
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Американска литература| теми, образи, сюжети| Добро и зло| в литературата и изкуството
 
700:
Биолчев, Боян Асенов| науч. ръководител| Топалов, Кирил Любомиров| рец.| Карагьозов, Панайот Димитров| рец.