Citation link:
  • Ангелчето ; Лъжата : Разкази /Леонид Андреев ; Прев. [от рус.] Ел. Шеханова.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев