Current View
Citation link:
Title:
Дигитални етничности : Как новите комуникации преизмислят колективните идентичности днес : Автореферат / Славка Каракушева ; Науч. ръководител Ивайло Дичев ; Рец. Даниела Любенова Колева, Мила Милева Маева.; Digital ethnicities How new communications re-create collective identities today Slavka Ilieva Karakusheva
 
Creator:
Каракушева, Славка Илиева; Karakuseva, Slavka Ilieva; Дичев, Ивайло Стефанов науч. ръководител; Колева, Даниела Любенова рец.; Маева, Мила Милева рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културология. Антропология на новите медии и комуникации) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. История и теория на културата 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Малцинства идентичност социологични проблеми.; Комуникация социологични проблеми.; Информационни и комуникационни технологии.; Социални мрежи.
 
*** *** ***
 
001:
001186785
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Каракушева, Славка Илиева
 
245:
Дигитални етничности :| Как новите комуникации преизмислят колективните идентичности днес : Автореферат /| Славка Каракушева ; Науч. ръководител Ивайло Дичев ; Рец. Даниела Любенова Колева, Мила Милева Маева.
 
246:
Digital ethnicities| How new communications re-create collective identities today| Slavka Ilieva Karakusheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 428.1 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културология. Антропология на новите медии и комуникации)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. История и теория на културата| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Малцинства| идентичност| социологични проблеми.| Комуникация| социологични проблеми.| Информационни и комуникационни технологии.| Социални мрежи.
 
700:
Karakuseva, Slavka Ilieva| Дичев, Ивайло Стефанов| науч. ръководител| Колева, Даниела Любенова| рец.| Маева, Мила Милева| рец.