Citation link:
  • Към грамотите от Брашоваската сбирка / Л. Милетич.