Citation link:
 • Dejiny drievnych narodov na uzemi terajsieho Uhorska/ Sost. Fr. V. Sasinek.
  • Предна корица
  • Издателска корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Úvod.
   • IV
  • Doba I.
   • Predslovo. Příčina nepoznania pradobných dejín drievnych národov Uhorska.
   • I. Paunonia.
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
   • II. Dacia.
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
   • III. Markomani a Kvadi.
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
   • IV. Jazygovia.
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
   • V. Vlaši čili Kelti.
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
   • VI. Steliovanie — sa národov.
    • 1. Góthovia.
     • стр. 84
     • стр. 85
    • 2. Gepidovia.
    • 3. Vandali.
    • 4. Burgurdovia
    • 5. Silingi.
    • 6. Hunovia.
     • стр. 89
     • стр. 90
     • стр. 91
     • стр. 92
     • стр. 93
     • стр. 94
  • Doba II.
   • Pád ríše hunskej.
    • I. Gepidovia.
     • стр. 98
    • II. Ostgóthovia.
     • стр. 100
    • III. Herulovia.
    • IV. Longobardovia.
     • стр. 102
    • V. Avarovia.
     • стр. 104
     • стр. 105
     • стр. 106
     • стр. 107
     • стр. 108
     • стр. 109
   • VI. Bulharsko.
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
   • VII. Slovania. Hlava prvá. Deje politické.
    • 1. Slovania vóbec.
     • стр. 120
     • стр. 121
     • стр. 122
     • стр. 123
     • стр. 124
     • стр. 125
     • стр. 126
     • стр. 127
     • стр. 128
     • стр. 129
     • стр. 130
     • стр. 131
     • стр. 132
    • 2. Slovania uhorsld.
     • стр. 134
     • стр. 135
     • стр. 136
     • стр. 137
    • A) Slovania bulharskí.
     • стр. 139
     • стр. 140
     • стр. 141
     • стр. 142
     • стр. 143
     • стр. 144
     • стр. 145
     • стр. 146
     • стр. 147
    • B) Slovania nitrianski.
     • стр. 149
     • стр. 150
     • стр. 151
     • стр. 152
     • стр. 153
     • стр. 154
     • стр. 155
     • стр. 156
     • стр. 157
     • стр. 158
     • стр. 159
     • стр. 160
     • стр. 161
     • стр. 162
     • стр. 163
     • стр. 164
     • стр. 165
     • стр. 166
     • стр. 167
     • стр. 168
     • стр. 169
     • стр. 170
     • стр. 171
     • стр. 172
     • стр. 173
     • стр. 174
     • стр. 175
     • стр. 176
     • стр. 177
    • C) Slovania pannonski.
     • стр. 179
     • стр. 180
     • стр. 181
     • стр. 182
   • Hlava druhá. Deje nepolitické.
    • 1. Pohanské náboženstvo Slovanov.
     • стр. 184
     • стр. 185
     • стр. 186
     • стр. 187
     • стр. 188
     • стр. 189
     • стр. 190
    • 2. Pokrestanenie Slovanov.
    • A) Účinkovanie cirkve východnej a slovanskej.
     • стр. 192
     • стр. 193
     • стр. 194
     • стр. 195
     • стр. 196
     • стр. 197
     • стр. 198
     • стр. 199
     • стр. 200
     • стр. 201
     • стр. 202
    • B) Účinkovanie citkve západnej a kňazov nemeckých.
     • стр. 204
     • стр. 205
    • 3. Mravy, obyčaje, správa a zákony drievnych Slovanov.
     • стр. 207
     • стр. 208
     • стр. 209
     • стр. 210
     • стр. 211
     • стр. 212
     • стр. 213
     • стр. 214
     • стр. 215
     • стр. 216
     • стр. 217
     • стр. 218
     • стр. 219
     • стр. 220
     • стр. 221
     • стр. 222
     • стр. 223
     • стр. 224
     • стр. 225
     • стр. 226
     • стр. 227
    • 4. Osveta starobylých Slovanov.
    • A) Umelstvo starobylých Slovanov.
     • стр. 229
    • B) Školy a písomníctvo starobylých Slovanov.
     • стр. 231
     • a) Písmo starých Slovanov.
     • стр. 233
     • стр. 234
     • стр. 235
     • стр. 236
     • стр. 237
     • стр. 238
     • стр. 239
     • b) písomné pamiatky starých Slovanov.
     • стр. 241
     • стр. 242
     • стр. 243
  • Zaverecné slovo.
   • стр. 245
   • стр. 246
   • стр. 247
  • OBSAH.
   • стр. 249
   • стр. 250
   • стр. 251
   • стр. 252
   • стр. 253
   • стр. 254
  • Oprava.
  • Карта
  • Издателска корица
  • Задна корица