Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Книга Социални дейности : Т. 105. / Ред. кол. Бончо Господинов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de pedagogie . Livre Activites sociales
 
Creator:
Господинов, Бончо Вълков ред.; Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева ред.; Рашева-Мерджанова, Яна Динкова ред.; Цонева, Пенка Ненова ред.; Стракова, Лиляна Иванова ред.; Кривирадева, Божидара Искрева ред.
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Социална работа.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Книга Социални дейности :| Т. 105. /| Ред. кол. Бончо Господинов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de pedagogie . Livre Activites sociales
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1,04 MB)
 
260:
2013.
 
300:
263 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Социална работа.
 
700:
Господинов, Бончо Вълков| ред.| Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева| ред.| Рашева-Мерджанова, Яна Динкова| ред.| Цонева, Пенка Ненова| ред.| Стракова, Лиляна Иванова| ред.| Кривирадева, Божидара Искрева| ред.