Current View
Citation link:
Title:
Българистични езиковедски четения : Материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет "Св. Климент Охридси", 19-20 ноември 2018 г. Състав. Красимира Алексова ; Науч. ред. Йовка Тишева, Марина Джонова.
 
Creator:
Алексова, Красимира Славчева състав; Тишева, Йовка Великова ред.; Джонова, Марина Георгиева ред.; Софийски университет " Св. Климент Охридски Факултет по славянски филологии
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Рез. на англ. [abstract] Изд. на СУ " Св. Климент Охридски". Фак. по слав. филол.; Библиогр. след всеки докл.; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Славянски езици конгреси, конференции, съвещания.; Езикознание, сравнително конгреси, конференции, съвещания.
 
Identifier:
978-619-7433-31-9
 
*** *** ***
 
001:
001158125
 
020:
978-619-7433-31-9
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Българистични езиковедски четения :| Материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет "Св. Климент Охридси", 19-20 ноември 2018 г.| Състав. Красимира Алексова ; Науч. ред. Йовка Тишева, Марина Джонова.
 
260:
София :| Унив. изд. "Cв. Климент Охридски",| 2019.
 
300:
1 онлайн ресурс.
 
347:
текстов файл| pdf| 9.53 MB
 
500:
Изд. на СУ " Св. Климент Охридски". Фак. по слав. филол.
 
504:
Библиогр. след всеки докл.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
546:
Текст и на англ.
 
650:
Славянски езици| конгреси, конференции, съвещания.| Езикознание, сравнително| конгреси, конференции, съвещания.
 
700:
Алексова, Красимира Славчева| състав| Тишева, Йовка Великова| ред.| Джонова, Марина Георгиева| ред.
 
710:
Софийски университет " Св. Климент Охридски| Факултет по славянски филологии