Citation link:
 • Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина : От прихожданието на блъгарети на Тракийский полуостров до 968 година, или до покорението Блъгария от Великий княз руский Святослава : Ч. 2.
  • Заглавна страница
  • СЪДРЬЖАНІЕ.
   • стр.
   • КРИТИЧЕСКЫ ИЗДЫРЯНIЯ ЗА ИСТОРѬ-ТѪ БЛЪГАРСКѪ
  • Владимир II. (в крыщеніе-то Симеон)
  • Война с Грьци-ты.
  • Прихожденіе-то на Унгаре-ты (Венгры-ты, Турци-ты, Маджяре-ты); понятіе за тѣхно-то происхожданіе.
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
  • Сѣтнина за ползѫ на Россійскѫ-тѫ Исторіѭ.
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • Война с Угре-ты 890—898.
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
   • Война с Россіяне-ты.
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
   • Мир с Россіяне-ты и нападателенъ съѭз срѣщу Грьцкѫ-тѫ Имперіѭ.
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
   • Война с Грьци-ты; Россіяне-ти помагат на Блъгаре-ты въ войнѫ-тѫ им срещу Имперіѭ-тѫ: 903 — 907.
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
   • Россіяне-ти заедно с Унгаре-ты навлязохѫ прѣз Карпатскы-ты горы в Унгаріѭ, нападат на Блъгарскы-ты владѣнія, и ся поселяват в тѣхъ: 908—955.
    • стр. 66
   • Какъв сѫ народ Печенѣзи-ти?
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
   • Власи-ти.
    • стр. 76
    • стр. 77
   • Римскы прѣселенія.
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
   • Блъгаре-ти и Власи-ти отмахнуват нападеніе-то на Унгареты и Россіяне-ты.
  • Промѣненіе в Правителство-то Гръцко и Россійско 912 г.; сѣтнины-ты, които това промѣненіе докара; война с Византійци-ты и Россіяне-ты.
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • Ахелойскый Бой.
    • стр. 96
   • Бой при Катасирт.
    • стр. 98
   • Сбиваніе при Маглавѫ и Пегы.
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
  • Послѣдни-ты годины на царуваніе-то на Владимира II: 928 — 931.
   • Понятіе за Блъгарскѫ-тѫ Писменность.
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
  • Петръ I.
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
  • Начяло на Срьбiѭ.
   • стр. 157
  • Начяло на Унгаріѭ.
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
  • Обще сношеніе на три-ты народа между себе: сир. на Россіяне-ты, Блъгаре-ты и Грьци-ты. 946 — 970.
   • I. На Россіяне-ты с Грьци-ты.
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
   • II. Сношеніе на Блъгаре-ты с Грьци-ты.
    • стр. 170
    • стр. 171
   • III. Сношеніе на Россіяне-ты с Блъгаре-ты.
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
  • Сѣтнина на тѣсны-ты сношенія на Россіяне-ты с Блъгаре-ты.
   • стр. 182
  • Положеніе-то на Блъгаріѫ.
   • стр. 184
   • стр. 185
   • стр. 186
   • стр. 187
  • Възмѫщеніе-то на Блъгаре-ты.
   • стр. 189
  • Война с Россіѭ; печялный конец на царуванiе-то на Петра I. 967 - 968.
   • стр. 191
   • стр. 192
   • стр. 193
   • стр. 194
   • стр. 195
   • стр. 196
   • стр. 197
   • стр. 198
  • РѢЧНИК НА ЧЮЖЕСТРАННЫ ДУМЫ, КОИТО СѪ УПІОТРѢБЕНЫ В ТѪѬ КНИГѪ.
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
   • стр. 203
   • стр. 204
  • ПОГРѢШКЫ
   • стр. 206
   • стр. 207
  • Любородни-ти Спомоществователи.
   • [стр. 209]
   • [стр. 210]
   • [стр. 211]
   • [стр. 212]
   • [стр. 213]
   • [стр. 214]
   • [стр. 215]
   • [стр. 216]
   • [стр. 217]
   • [стр. 218]
   • [стр. 219]
   • [стр. 220]