Citation link:
  • Към Близкия /Константин Константинов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис