Citation link:
  • Курс на старата история : За възпитаниците на женските инстинститути и възпитаниците на гимназиите / Състав. Виталий Яковлевич Шулгин ; Прев. Ц. Ц. Вакавчиев.