Citation link:
  • Определени и неопределени форми в българский език : Ректорска реч, държана на 25. ХІ. 1910 /От професор Б. Цонев.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев