Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология : Т. 67 / Ред. Георги Атанасов, Тодор Николов.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
Creator:
Атанасов, Георги Димитров ред.; Николов, Тодор Георгиев ред.
 
Date:
1976 [issued] 1976 [за 1974/75].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001061856
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология :| Т. 67 /| Ред. Георги Атанасов, Тодор Николов.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 32.14 MB)
 
260:
1976 [за 1974/75].
 
300:
311 с. :| с табл., фиг.
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Атанасов, Георги Димитров| ред.| Николов, Тодор Георгиев| ред.