Current View
Citation link:
Title:
Ролята на художествената литература за преодоляване на негативни емоции при деца със и без специални образователни потребности : Автореферат / Димитра Панделис Баила ; Науч. ръководител Розалина Енгелс-Критидис ; Рец. Лучия Малинова Ангелова, Снежана Христова Николова.; The role of literature in overcoming negative emotions in children with and without special educational needs Dimitra Pantelis Baila
 
Creator:
Баила, Димитра Панделис; Baila, Dimitra Pantelis; Енгелс, Розалина Пламенова науч. ръководител; Ангелова, Лучия Малинова рец.; Николова, Снежана Христова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) /на англ. ез./ СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуства, Кат. "Предучилищна и медийна педагогика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Предучилищно възпитание.; Деца с увреждания психологични проблеми.; Българска литература в образованието.
 
*** *** ***
 
001:
001188878
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Баила, Димитра Панделис
 
245:
Ролята на художествената литература за преодоляване на негативни емоции при деца със и без специални образователни потребности :| Автореферат /| Димитра Панделис Баила ; Науч. ръководител Розалина Енгелс-Критидис ; Рец. Лучия Малинова Ангелова, Снежана Христова Николова.
 
246:
The role of literature in overcoming negative emotions in children with and without special educational needs| Dimitra Pantelis Baila
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.248 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
65 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) /на англ. ез./| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуства, Кат. "Предучилищна и медийна педагогика"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Предучилищно възпитание.| Деца с увреждания| психологични проблеми.| Българска литература| в образованието.
 
700:
Baila, Dimitra Pantelis| Енгелс, Розалина Пламенова| науч. ръководител| Ангелова, Лучия Малинова| рец.| Николова, Снежана Христова| рец.