Current View
Citation link:
Title:
Учене, образователна култура и езиково обучение на учениците чрез социално поведение след неотдавнашната финансова криза в Гърция : Автореферат / Константинос Георгиос Ригас ; Науч. ръководител Божидар Ангелов ; Рец. Екатерина Неделчева Софрониева, Розалия Йорданова Кузманова-Карталова.; Pupil’s learning, education culture and language teaching through social behavior, after recent financial crisis in Greece Konstantinos Georgios Rigas
 
Creator:
Ригас, Константинос Георгиос; Rigas, Konstantinos Georgios; Ангелов, Божидар Михайлов науч. ръководител; Софрониева, Екатерина Неделчева рец.; Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова рец.
 
Date:
2018 [issued] [2018].
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор"] СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата [2018]; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Образование и просвета Гърция.
 
*** *** ***
 
001:
001189929
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ригас, Константинос Георгиос
 
245:
Учене, образователна култура и езиково обучение на учениците чрез социално поведение след неотдавнашната финансова криза в Гърция :| Автореферат /| Константинос Георгиос Ригас ; Науч. ръководител Божидар Ангелов ; Рец. Екатерина Неделчева Софрониева, Розалия Йорданова Кузманова-Карталова.
 
246:
Pupil’s learning, education culture and language teaching through social behavior, after recent financial crisis in Greece| Konstantinos Georgios Rigas
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 325.4 KB)
 
260:
София,| [2018].
 
300:
19 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор"]| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата| [2018]
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Образование и просвета| Гърция.
 
700:
Rigas, Konstantinos Georgios| Ангелов, Божидар Михайлов| науч. ръководител| Софрониева, Екатерина Неделчева| рец.| Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова| рец.