Citation link:
  • Разпис на лекциите : Учебна 1975-1976 година.
    • Предна корица
    • Заглавна страница
      • Илюстрация на Климент Охридски
    • Кратки исторически бележки
      • стр. 6
      • Илюстрация на Първият випуск на Висшето училище
    • Ръководство
      • стр. 10
    • Администрация
    • [Брой на преподавателите и студентите]
      • стр. [13]
    • Философски факултет
      • стр. 16
      • стр. 17
      • стр. 18
      • стр. 19
      • стр. 20
      • стр. 21
      • стр. 22
      • стр. 23
      • стр. 24
      • стр. 25
      • стр. 26
      • стр. 27
      • стр. 28
      • стр. 29
      • стр. 30
      • стр. 31
      • стр. 32
      • стр. 33
      • стр. 34
      • стр. [35]
    • Исторически факултет
      • стр. 38
      • стр. 39
      • Илюстрация на Старобългарска писменост (из Манасиевата хроника)
      • стр. 41
      • стр. 42
      • стр. 43
      • стр. 44
      • стр. 45
      • стр. 46
    • Факултет по славянски филологии
      • стр. 48
      • стр. 49
      • стр. 50
      • Илюстрация на Образите на Кирил и Методий (Стъклопис на централното стълбище)
      • стр. 52
      • стр. 53
      • стр. 54
      • стр. 55
      • стр. 56
      • стр. 57
      • стр. 58
      • стр. 59
      • стр. 60
      • стр. 61
      • стр. 62
      • стр. 63
      • стр. 64
    • Факултет по западни филологии
      • стр. 66
      • Илюстрация на Университетската библиотека
      • стр. 68
      • стр. 69
      • стр. 70
      • стр. 71
      • стр. 72
      • стр. 73
      • стр. 74
      • стр. 75
      • стр. 76
      • стр. 77
      • стр. 78
      • стр. 79
      • стр. 80
      • стр. 81
      • стр. 82
      • стр. 83
      • стр. 84
      • стр. 85
      • стр. 86
      • стр. 87
    • Единен център за наука и подготовка на кадри по математика и механика / Факултет по математика и механика
      • стр. 90
      • стр. 91
      • стр. 92
      • стр. 93
      • стр. 94
      • стр. 95
      • стр. 96
      • стр. 97
      • стр. 98
      • Илюстрация на Университетска читалня
    • Физически факултет
      • стр. 102
      • стр. 103
      • стр. 104
      • стр. 105
      • стр. 106
      • стр. 107
      • стр. 108
      • стр. 109
      • стр. 110
      • стр. 111
      • стр. 112
      • стр. 113
      • стр. 114
      • стр. 115
      • стр. 116
    • Химически факултет
      • стр. 118
      • стр. 119
      • стр. 120
      • стр. 121
      • стр. 122
      • стр. 123
      • стр. 124
      • стр. 125
    • Единен център за наука и подготовка на кадри по биология и медико - биологични проблеми / Биологически факултет
      • стр. 128
      • стр. 129
      • стр. 130
      • Илюстрация на Студентски общежития
      • стр. 132
      • стр. 133
      • стр. 134
      • стр. 135
      • стр. 136
      • стр. 137
      • стр. 138
      • стр. 139
      • стр. 140
      • стр. 141
      • стр. 142
    • Геолого-географски факултет
      • стр. 144
      • стр. 145
      • стр. 146
      • стр. 147
      • стр. 148
      • стр. 149
      • стр. 150
      • стр. 151
      • стр. 152
      • стр. 153
      • стр. 154
      • стр. 155
      • стр. 156
      • стр. 157
      • стр. 158
      • стр. 159
      • стр. 160
      • стр. 161
      • стр. [162]
      • Илюстрация на 272 аудитория
    • Единен център за наука и подготовка на кадри по Право / Юридически факултет
      • стр. 166
      • стр. 167
      • стр. 168
      • стр. 169
      • стр. 170
      • стр. 171
      • стр. 172
      • стр. 173
      • стр. 174
      • стр. 175
      • стр. 176
    • Факултет по Журналистика
      • стр. 178
      • стр. 179
      • стр. 180
      • стр. 181
      • стр. 182
      • стр. 183
      • стр. 184
      • стр. 185
    • Общоуниверситетски катедри под прякото ръководство на Университета
      • стр. 188
      • стр. 189
    • Извлечение от ЗВО и правилника за приложението му
      • стр. 192
      • стр. 193
      • стр. 194
      • стр. 195
    • Адресен списък
      • стр. 198
      • стр. 199
      • стр. 200
      • стр. 201
      • стр. 202
      • стр. 203
      • стр. 204
      • стр. 205
      • стр. 206
      • стр. 207
      • стр. 208
      • стр. 209
      • стр. 210
      • стр. 211
      • стр. 212
      • стр. 213
      • стр. 214
      • стр. 215
      • стр. 216
    • Съдържание
      • Издателско каре