Citation link:
 • Едно рядко изображение на "Покров на Пресвета Богородица" в Долно-Лозенския манастир "Св. Спас" / Николай Дилевски.
  • Начална страница
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74