Citation link:
  • Тракийското съзаклятие : Атанас Узунов и убийството на Хаджи Ставри в Хасково Кн. 4.
    • Заглавна страница