Citation link:
  • Войската в парламентарната държава : Общ поглед върху положението на войската в държавата ; Управление и командуване на войската в парламентарната държава /Д-р Н. П. Николаев ; [Предг. от авт.].
    • Предзаглавна страница с посвещение