Citation link:
 • Трима зетя и една булка : Комедия в 1 действие / Прев. от гр. С. Аргиров ; Побългарил Едрев ; Прераб. Адев.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
  • Действующи лица
  • Действие първо
  • Явление I
  • Явление II
   • стр. 4
   • стр. 5
  • Явление III
   • стр. 7
  • Явление IV
  • Явление V
   • стр. 10
  • Явление VI
  • Явление VII
   • стр. 13
  • Явление VIII
  • Явление IX
   • стр. 16
   • стр. 17
  • Явление X
  • Явление XI
  • Явление XII
  • Явление XIII
   • стр. 22