Citation link:
 • Етнографско изследване на село Пет могили (Бештепе), Новопазарско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170