Citation link:
  • Съчинението в нашите средни училища : (Теория, образци, скици, планове и теми) /Бож. Ангелов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев