Citation link:
  • Пленникът от Трикери : Драма в 3 действия /Константин Д. Мутафов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев