Citation link:
 • Содержащая известия за пят тех чувстви, надлежателства на обхождението с разни лица и обезателства, Езопови басни, Нравоучителнии повести, Четирите нуждни науки всякому, Пят тех ползи на человечеството и должностите на всякая фамилия : Ч. 2. / Первом преведено от елиногреческаго диалекта на славяноболгарскаго и издано от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же Котлянца (и Емануила Васкидовича, елиногреческаго С[в]ищовскаго училища учителя).
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Часть втораѧ
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
  • Конецъ второй части