Current View
Citation link:
Title:
Разработване на ефективна рамка за учене при ученици с аутизъм в гимназиална степен на обучение : Автореферат / Мария Д. Бусханедзи ; Науч. ръководител Мира Цветкова-Арсова ; Рец. Анна Константинова Трошева-Асенова, Жана Атанасова Янкова.; Development of an effective learning framework for autistic children in the secondary school Maria Dimitrios Bouschanetzi
 
Creator:
Бусханедзи, Мария Димитриос; Bouschanetzi, Maria Dimitrios; Цветкова-Арсова, Мира Димитрова науч. ръководител; Трошева-Асенова, Анна Константинова рец.; Янкова, Жана Атанасова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. направление 1.2 Педагогика (Спец. педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Спец. педагогика и логопедия 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания образование и просвета.; Аутизъм при децата.; Учебен процес.
 
*** *** ***
 
001:
001189033
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бусханедзи, Мария Димитриос
 
245:
Разработване на ефективна рамка за учене при ученици с аутизъм в гимназиална степен на обучение :| Автореферат /| Мария Д. Бусханедзи ; Науч. ръководител Мира Цветкова-Арсова ; Рец. Анна Константинова Трошева-Асенова, Жана Атанасова Янкова.
 
246:
Development of an effective learning framework for autistic children in the secondary school| Maria Dimitrios Bouschanetzi
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 971.2 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
82 с. :| с табл., цв. диагр., графики ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. направление 1.2 Педагогика (Спец. педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Спец. педагогика и логопедия| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| образование и просвета.| Аутизъм| при децата.| Учебен процес.
 
700:
Bouschanetzi, Maria Dimitrios| Цветкова-Арсова, Мира Димитрова| науч. ръководител| Трошева-Асенова, Анна Константинова| рец.| Янкова, Жана Атанасова| рец.