Current View
Citation link:
Title:
Античните надписи на Дионисопол : Издание на текстовете с коментар и анализ на езиковите и ономастичните данни : Автореферат / Николай Стефанов Шаранков ; Рец. Мирена Христова Славова, Пепа Петрова Лунгаровa.; The ancient inscriptions of Dionysopolis Edition of the texts with commentary and analysis of linguistic and onomastic data Nikolay Stefanov Sharankov
 
Creator:
Шаранков, Николай Стефанов; Sarankov, Nikolaj Stefanov; Славова, Мирена Христова рец.; Лунгарова, Пепа Петрова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
Балчик старини. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", [област на висшето образование 2. Филология, проф. направление 2.1. Класически ез. (Класически ез. и епиграфика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по класическа филология 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Надписи, старогръцки България.; Надписи, латински България.
 
*** *** ***
 
001:
001187937
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Шаранков, Николай Стефанов
 
245:
Античните надписи на Дионисопол :| Издание на текстовете с коментар и анализ на езиковите и ономастичните данни : Автореферат /| Николай Стефанов Шаранков ; Рец. Мирена Христова Славова, Пепа Петрова Лунгаровa.
 
246:
The ancient inscriptions of Dionysopolis| Edition of the texts with commentary and analysis of linguistic and onomastic data| Nikolay Stefanov Sharankov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 474.5 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
36 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", [област на висшето образование 2. Филология, проф. направление 2.1. Класически ез. (Класически ез. и епиграфика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по класическа филология| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
546:
Текст и на старогр. и лат. ез.
 
650:
Надписи, старогръцки| България.| Надписи, латински| България.
 
651:
Балчик| старини.
 
700:
Sarankov, Nikolaj Stefanov| Славова, Мирена Христова| рец.| Лунгарова, Пепа Петрова| рец.