Citation link:
  • Ръководство за изяснително четене на свещените новозаветни книги : Ч. 1. Вип. 1. Преглед на евангелията