Citation link:
  • Съчинения на Трайчо Китанчев /Нарежда Юрдан Иванов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев