Citation link:
  • Разкази на народни мотиви /А. Карима.
    • Заглавна страница с дарствен надпис