Current View
Citation link:
Title:
Градуирани алгебри и некомутативна теория на инвариантите : автореферат на докторска дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление 4.5 Математика докторска програма "Алгебра, Теория на Числата и Приложения" - Топология
 
Creator:
Джундреков, Деян Живков; Бумова, Силвия Първанова научен ръководител
 
Date:
2024 [issued] 2024.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Полиноми; Инварианти
 
*** *** ***
 
001:
001223532
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Джундреков, Деян Живков
 
245:
Градуирани алгебри и некомутативна теория на инвариантите :| автореферат на докторска дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление 4.5 Математика докторска програма "Алгебра, Теория на Числата и Приложения" - Топология
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 714.8 KB)
 
260:
София,| 2024.
 
300:
II, 42 с. :| с таблици, схеми ;| 30 см.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Полиноми| Инварианти
 
700:
Бумова, Силвия Първанова| научен ръководител